13-09-2020, 11:10 (GMT+7) 139

Sự khác nhau giữa Kiểm định và Hiệu chuẩn

Mô tả chi tiết

Vẫn còn nhiều thắc mắc và tranh luận về điểm khác nhau giữa kiểm định và hiệu chuẩn. Thế Giới Công Nghiệp xin chia sẻ về cách phân biệt hiệu chuẩn và kiểm định dựa vào kinh nghiệm, hiểu biết và tham khảo từ nhiều nguồn của chúng tôi. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp khác của các khách hàng và chuyên gia trong lĩnh vực hiệu chuẩn

 

 

Hiệu chuẩn

Kiểm định

Tiêu chí pháp lý

Không mang tính chất bắt buộc của nhà nước. Nó phụ thuộc vào yêu cầu của chủ doanh nghiệp, đối tác và tiêu chuẩn iso.

 

Mang tính chất bắt buộc về pháp lý. Phải thực hiện đúng theo quy trình, thời hạn.

 

Kết quả

Nếu phương tiện đạt thông số sai lệch cho phép sẽ chỉnh lại về sai số trong giới hạn cho phép nếu có.

Thông số giữ nguyên không được điều chỉnh nếu có sai số.

Vai trò

Đảm bảo cho phương tiện trở về chỉ số phù hợp. Xác định sai số cho phép của phương tiện đo. Thiết lập sự tin cậy của phương tiện đo.

Xác định xem phương tiện đo có phù hợp với yêu cầu pháp lý hay không.

 

 

"Chúng tôi triển khai dịch vụ hiệu chuẩn như một cam kết cùng khách hàng tạo ra các sản phẩm chất lượng hàng đầu"


Nguyễn Minh Huân ( Mr )
Trưởng phòng Hiệu Chuẩn
Công Ty CP TM Thế Giới Công Nghiệp

We're here to support you